Project Description

Key visual voor de verzelfstandiging van de IT voor Propetize. In opdracht van Ambitions.